Special thanks :

- všem zákazníkům za realizované obchody a za přízeň

 

 

Děkuji :

Petru Vejsadovi   -   za první společné dj krůčky, za Nisu, Vislu a Odru

dj Josefu Šrámkovi     -  za to, že mi byl dobrým učitelem

dj Zdenku Zárubovi   -  za to, že mi v pravý čas pomohl naskočit do vlaku byznysu a ukázal, jak to chodí, za dlouholeté přátelství

JUDr. Evě Křivohlavé   -  za zásadní a nezištnou pomoc v začátcích, za optimismus, za to že byla

dj Michalu Jirákovi   -  za spoustu inspirace a elánu a za  kamarádství

dj Janu Boušemu   -  za to, že mi ukázal jak být velkým romantikem i za mixem  ( a za  Bolero :-))

dj Karlu Klípovi    -   za spolupráci

dj Markovi Sklenářovi   -  za spolupráci

dj Petru Štolfovi   -  za spolupráci

Taťáně Zahradníkové  -  za to že jsem zjistil že to, co mě nezabije, mne posílí

Romanu Strapinovi   -  za  to, že byl nejlepším dveřníkem na zemi a v nejbližším okolí  - a výborným kamarádem

Pavlu Jelínkovi   -  za  pomoc s Bílým Beránkem

Rudovi Bělenskému   -  za  pomoc s Bílým Beránkem

dj Milanu Jakoubkovi   - za to, že jsem ho dlouho nepotkal

Učňům SOU Kovoslužba - za naprosto nezničitelné aparatury

 

Robertu Sekalovi                         Šárce Grossové                       Zdenku Bobysudovi                     Janě Folberové                         

Zdenku Pekárkovi                      Ladě Kubernátové                     Miroslavu Štěpánkovi                    Ivě Nové

Jardovi Novotnému                    Jolaně Zemanské                      Jiřímu  Schovancovi                    Simoně Dušákové

 Janu Leitnerovi                         Janě Budařové                             Zdenku Rýcovi                         Verunce Rýcové

Tondovi Vlasákovi                      Aleně Králové                            Tomáši Doubkovi                      Xenii Richterové 

Romanu Grandemu                   Simoně Chládkové                      Romaně Prokopkové                  Janě Králové

Karlu Sehanovi                           Jarce Tomášové                           Karlu Storzerovi                      Zdeně Jelínkové  

 

  -   za věrnost,  za to, že vydrželi na moje diskotéky chodit tolik let  :-)

 

a také Tobě   , za to, jak mě ráno vítáš :-)